Historia

Naiskuoron perustava kokous pidettiin 11 naisen voimin Helsingin Postitalolla 5.10.1949.  Kuoro otti nimekseen Helsingin posti- ja lennätinhenkilökunnan Naislaulajat.  Posti- ja Lennätinlaitoksen valistus-, viihdytys- ja virkistystoimintaa varten oli jo 3 vuotta aikaisemmin perustettu Mieskuoro ja Orkesteri. Laitoksen musiikkiyhtyeet järjestivät yhdessä ja erikseen matineoita, konsertteja, iltamia ja esiintymismatkoja.

Vuonna 1952 perustettiin Kööpenhaminassa Pohjoismainen Postilaulajaliitto. Sen tarkoituksena oli ylläpitää ja vahvistaa Pohjolan maiden posti- ja lennätinhenkilökunnan kanssakäymistä ja edistää pohjoismaisen kuorolaulutaiteen tuntemusta. Liitto järjesti joka neljäs vuosi laulujuhlat vuorotellen Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Viimeiset laulujuhlat pidettiin Kööpenhaminassa v. 2012 liiton täyttäessä 60 vuotta. Samassa yhteydessä NPSF, viralliselta nimeltään Nordisk Post- och Telesangerförbund, lopetettiin jäsenkuorojen vähyyden vuoksi.

Naiskuoro on SULASOL ry:n sekä Suomen Naiskuoroliiton jäsen vuodesta 1960 lähtien. Näiden liittojen järjestämille laulujuhlille kuoro on osallistunut ahkerasti, useissa Suomen kaupungeissa.  Pohjoismainen yhteistyö on jatkunut Naiskuoropäivillä, jotka pidettiin viimeksi Turussa 2014. Viimeisin ulkomaanmatka tehtiin Bratislavaan kuorofestivaaleille 2018.

Helsingin posti- ja telehenkilökunnan Orkesteria eikä Mieskuoroakaan enää ole, mutta Naiskuoro jatkaa taivaltaan. Nimiuudistus tehtiin vuonna 2004, johon saakka kuoro esiintyi Naiskuoro Posti- ja Telelaulajat nimellä. Kuoro oli muuttunut henkilökuntakuorosta kaikille pääkaupunkiseudun naisille avoimeksi kuoroksi ja sille haluttiin modernimpaa ilmettä. Uudeksi nimeksi valittiin fem@il singers, jolla pyrittiin uudistumaan, mutta samalla kunnioittamaan perinteitä. Kirjoitusasun ’email’ viittaa edelleen postiin ja teleen eikä nimen lausuminen jätä epäselvyyttä siitä, että laulajat ovat kaikki naisia.

Kuoronjohtajia vuosien varrella:
Aarne Pesola  1949-1950, Martta-Uramo Klemelä 1950-1951, Suoma Korma 1951-1969, Veikko Huuskonen 1970-1974, Suoma Korma  1974-1977, Maija-Liisa Lehtinen 1977-1982, Veikko Huuskonen 1982-2003, Elo Jaanivald 2003-2006, Karmen Kelk 2006-2013, Ida Olsonen 2013-kevät 2015, Laura Salovaara 2015-2022, dir. cant. Arto Joutsimäki 2022 –

Naiskuoro 80-luvulla (2)